O nas

Pierwszy numer biuletynu Mityng, redagowany przez Intergrupę "Sawa", ukazał się w październiku 1992 roku. Rok później powstał Region AA "Warszawa", którego służby przejęły redagowanie biuletynu.

Redaktor biuletynu Mityng wybierany jest przez Konferencję Służb Regionu. Służba redaktora trwa dwa lata.

Każde wydanie biuletynu ma temat wiodący oraz zapowiedź tematu kolejnego numeru. 

Biuletyn ,,Mityng'' tworzony  i dystrybuowany jest na wewnętrzne potrzeby uczestników Wspólnoty AA Regionu ,,Mazowsze''. Udostępniane pliki są zabezpieczone hasłem, a ich treść nie jest publicznie rozpowszechniana. Nie jest to publikacja w rozumieniu prawa prasowego.

_ _ _ _ _ _ _


Tworzenie i zbieranie materiałów do biuletynu

poprzedzone jest zbiorowym wysiłkiem wielu osób,

prosimy zatem wszystkich udostępniających

w jakikolwiek sposób nasze materiały

o wskazywanie źródła, z którego zostały zaczerpnięte.

Script logo