Tematy wiodące

Tematy wiodące na rok 2024  

·         Styczeń Współpraca ponad podziałami.

·         Luty – Nie piję i co dalej?

·         Marzec Czy AA jest celem samym w sobie?

·         Kwiecień Odwaga jako panaceum na lęk.

·         Maj Tradycje AA w moim życiu.

·         Czerwiec – AA- przystanek końcowy, czy droga powrotu do społeczeństwa?

·         Lipiec Czy trzeźwienie wzbudza pragnienie uczciwości?

·         Sierpień Służba- narzędziem powrotu do zdrowia.

·         Wrzesień – Czy wybaczam i proszę o wybaczenie?

·         Październik Służba- koniec wolności czy samowoli?

·         Listopad Czy potrafię przyznać rację innym?

·         Grudzień – Lepszy od innych, czy dla innych?

 

 

*) Tematy wiodące to jedynie sugestie, gdyż każda opowieść alkoholika o sobie, o własnych sukcesach i porażkach na drodze ku trzeźwości zawsze jest „na temat”. Nie zniechęcaj się myśląc, że nie umiesz pisać. Pamiętaj, że nie chodzi tu o umiejętności literackie, bo najważniejszy jest nasz podstawowy cel – nieść posłanie, trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu. Dołóż więc swoją „cegiełkę” do czyjejś trzeźwości. Napisz o tym, co Ci w duszy gra!

Script logo