Tematy wiodące

Tematy wiodące na rok 2023: *)

 

·       Styczeń – Mój pierwszy krok

·       Luty – Czy pozwalam sobie pomóc

·       Marzec – Ufność

·       Kwiecień - Uczciwość wobec siebie

·       Maj – Przykład a nie wykład

·       Czerwiec - Nie piję czy chcę trzeźwieć

·       Lipiec – Moje pierwsze trzeźwe wakacje

·       Sierpień – Czy wystarczy tylko nie pić

·       Wrzesień – Grupa AA gdzie wszystko się zaczyna

·       Październik – Nie chcę czy nie mogę poddać się Programowi AA

·       Listopad – Duchowość czy religijność

·       Grudzień – Praca z innymi- Sponsorowanie

 

*) Tematy wiodące to jedynie sugestie, gdyż każda opowieść alkoholika o sobie, o własnych sukcesach i porażkach na drodze ku trzeźwości zawsze jest „na temat”. Nie zniechęcaj się myśląc, że nie umiesz pisać. Pamiętaj, że nie chodzi tu o umiejętności literackie, bo najważniejszy jest nasz podstawowy cel – nieść posłanie, trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu. Dołóż więc swoją „cegiełkę” do czyjejś trzeźwości. Napisz o tym, co Ci w duszy gra!

Script logo