Kilka uwag "technicznych"

  • W trosce o zachowanie naszej fundamentalnej zasady, jaką jest anonimowość, w tekstach przeznaczonych do Mityngu, nie używamy nazwisk, numerów telefonów, adresów, opisów miejsc i innych zbyt szczegółowych informacji, umożliwiających identyfikację nas lub innych osób.

  • Tekst nie powinien przekraczać 12000 znaków. 

  • Jeżeli piszemy na któryś z podanych na początku roku tematów wiodących na poszczególne miesiące, to taki tekst powinien zostać przekazany do Redakcji w terminie do 10 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nasz tekst miałby się ukazać (np. jeśli chcemy napisać coś na temat wiodący numeru czerwcowego, to tekst powinien znaleźć się w Redakcji do 10 maja).

Jeżeli tematy wiodące uważacie za ciekawe, to piszcie na te tematy, ale to wcale nie jest konieczne. Piszcie na każdy temat, który dla Was jest ważny w waszym nowym, trzeźwym życiu - bo najważniejszy jest nasz podstawowy cel – nieść posłanie, trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Script logo